B litter

Puppies birthdate: 
19/11/2012
Puppies images: 
<p>
	Dian Shan Bittersweet of Symphony, Dian Shan Broad Majestic Shannon, Dian Shan By My Side, Dian Shan Blaze of Glory</p>

Dian Shan Bittersweet of Symphony, Dian Shan Broad Majestic Shannon, Dian Shan By My Side, Dian Shan Blaze of Glory

<p>
	Dian Shan Bittersweet of Symphony</p>

Dian Shan Bittersweet of Symphony

<p>
	Dian Shan By My Side</p>

Dian Shan By My Side

Dian Shan Blaze of Glory
Dian Shan Blaze of Glory
Dian Shan Broad Majestic Shannon
Dian Shan Broad Majestic Shannon

Pedigree


Dian Shan Independent Masha

Litchi Chow FengShui

Zeus

CH Ba-Tong's Chago

Nin-T'Sun Freja

(Dian Shan) Felicia

CH Shi-Jang Hei Manzu

Nang-Wa Bai-Ming Chou

Incipit Uma

Daydream Believer of the Royal Club

CH. Cross B'S Mr Wun-Der-Ful

Good Luck Charm of the Royal Club
CH. Incipit Proxima

CH. Chrisjas's Minister Ceaser

Rahnee Dhao's Enchance Incipit

(Beleza`s Chow Chow) Beauty

Dian Shan Never Ending Story

N S CH & NV-04 Yama Jefferson

Rio Celebrates GoodTimes At Towsushet

Yama Hot Gossip

Incipit Riana

Katrinedal's Mr Knightley

Incipit Jewel

Dian Shan Jia Jia

Boas Don Juan Malisse

Dawnanda's Don Avitchi

Pei Fang J W Marianna

Incipit Que Beleza

HD:A
CH Tsingfu's Zhang-Xian

HD:A
C'hengtus Creme Dream

free counters